เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่จัน ขอประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ดังนี้

– โรคติดเชื้อไวรัสซิกาแพร่ระบาดอย่างไร

– อาการโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

– การป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก

โดยขอเน้นย้ำการติดเชื้อไวรัสซิกา ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ทำให้เด็กที่คลอดออกมาอาจมีภาวะเสี่ยงศีรษะเล็กตั้งแต่แรกเกิด และมีผลต่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา

ด้วยความปรารถนาดีจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่จัน