เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

เปิดงานกีฬาสี รร.ตชด.บ้านหม่องกวั๊ะ

นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ร่วมกับรองนายกและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน เปิดงานกีฬาสี ณ โรงเรียนบ้านหม่องกั๊วะ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก