เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

โครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่จัน เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566