เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567