เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ 2567

เทศบาลตำบลแม่จันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระห่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ระหว่างวันที่ 24-15 กุมภาพันธ์ 2567