เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลแม่จันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หมู่ 2 บ้านบ่อแร่ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชน