เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลแม่จัน จัดโครงการกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยถวายเทียนพรรษาและสังฆทานให้กับวัดในเขตพื้นที่ตำบลแม่จัน