เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่จัน ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณวัดเขาวงศ์พระจันทร์ ตามคำสั่งอำเภออุ้มผาง เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร