เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567