เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567