เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาฯ

เทศบาลตำบลแม่จันเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา ณ อำเภออุ้มผาง