เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

“โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566”

“โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566” เทศบาลตำบลแม่จันจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาบ้านเปิ่งเคลิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก