เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2567

เทศบาลตำบลแม่จันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ