เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

🧿 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

🌟 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🇹🇭 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

🙏🙏“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” 🙏🙏

✅️ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน