เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

26 มิถุนายน วันยาเสพติดโลก

นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลแม่จัน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการกล่าวรายงานสารและปฏิญาณตน