เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรกรมปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

รณรงค์ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่จันปลอดบุหรี่

รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลตำบลแม่จัน

ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการกินข้าวใหม่ (อ้อบือซอโค๊ะ) ประจำปี พ.ศ.2567

ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่จัน ขอประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ดังนี้

– โรคติดเชื้อไวรัสซิกาแพร่ระบาดอย่างไร

– อาการโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

– การป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก

โดยขอเน้นย้ำการติดเชื้อไวรัสซิกา ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ทำให้เด็กที่คลอดออกมาอาจมีภาวะเสี่ยงศีรษะเล็กตั้งแต่แรกเกิด และมีผลต่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา

ด้วยความปรารถนาดีจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่จัน

เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร

นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลแม่จัน